Strażacy z Charzyna działają już w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym

Strażacy z Charzyna działają już w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym

To był bardzo ważny dzień dal strażaków – ochotników z Charzyna. Ostatnimi czasy słychać o nich coraz częściej, a to za sprawą aktywności która, można przypuszczać będzie jeszcze większa.
W minioną sobotę przed remizą odbyła się uroczystość przyjęcia OSP Charzyno w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Co oznacza to w praktyce? Same korzyści. Jeśli chodzi o strażaków jest to nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz łatwiejsze pozyskiwanie środków. Przed Ochotniczymi Strażami Pożarnymi aspirującymi do KSRG stawiany jest szereg też wymagań. Dotyczą zarówno określonego sprzętu jak i ilości oraz wyszkolenia strażaków. Charzyno wywiązało się z nich wszystkich dlatego też można było podnieść rangę jednostki. Tym samym gmina Siemyśl jest jedyną gminą powiatu kołobrzeskiego posiadającą dwie jednostki OSP w strukturach KSRG (dodatkowo OSP Siemyśl).

1 Comment

  1. Globally leverage other’s user-centric interfaces without enterprise-wide platforms. Compellingly productivate cost effective functionalities through dynamic deliverables. Credibly empower turnkey initiatives through cutting-edge methodologies. Enthusiastically foster effective best practices and viral paradigms. Energistically impact distinctive opportunities through reliable resources.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Przejdź do paska narzędzi